About Amravati

अमरावती विभागांमधील संस्था/प्रवेश क्षमता (2019-20)

संस्था संस्थेची संख्या प्रवेश क्षमता
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था  59 21336
शासकीय आदीवासी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था  (आश्रम शाळा) 04 288
अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 27 4852
शिकाऊ उमेदवारी योजना – मु.प्र.तथा अ.सु. केंद्र 04 4251
प्रगत व्यवसाय प्रशिक्षण संस्था 01 810
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र 26 4080
अशासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र 18 1680
शासकीय एच.एस.सी. व्होकेशनल 5 450
अशासकीय एच.एस.सी. व्होकेशनल 199 20770
शासकीय द्विलक्षी अभ्यासक्रम 4 550
अशासकीय द्विलक्षी अभ्यासक्रम 20 1850
प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या अशासकीय संस्था 122 5030